MySMS Web SMS Centar za MyPBX i NeoGate TG seriju


Potencijal interakcije ljudi putem SMS-a je ogroman. Pozicioniran da odgovori na ovaj trend, MySMS omogućava

korisnicima MyPBX sistema sa M1 GSM modulima i NeoGate TG GSM Gateway uređaja slanje SMS poruka putem besplatne “Web messaging” platforme.

Bez ikakve komplikovane integracije, preko bilo kog Web pretraživača može biti pokrenut kako bi bile iskorišćene

prednosti prijema i slanja SMS poruka putem Web-a. Bezbedna, pouzdana, i brza  isporuka SMS poruka omogućava

preduzećima najbolje rešenje za SMS.
 

Preuzimanja:


Brošura

Instalacija aplikacije

Korisničko uputstvo(eng)