P7.2 Kako promeniti govorne poruke sistema?


Prijaviti se na web konfiguracijski panel, zatim odabrati “System Settings”->”System prompts” za izmene.

Opaska 1: Ukoliko odaberete “Auto Dectection” ili “HTTP Download” kao mod za preuzimanje, molimo da se prethodno proveri da uređaj može prvo pristupiti WAN-u.

Opaska 2: Ukoliko odaberete “TFTP” mod, molimo prvo preuzeti željeni jezik govornih poruka sistema i zatim ga ažurirati putem TFTP servera.

Link za preuzimanje govornih poruka sistema: