P6.14 Kako podesiti dolazne pozive sa različitih linija da imaju različita zvona?


Može se realizovati konfigurisanjem “Distinctive Ringtone” u podešavanjima za dolazne putanje u MyPBX-u. Za detaljne instrukcije, molimo pogledajte MyPBX korisničko uputstvo.

Opaska: Ova funkcija mora funkcionisati sa IP telefonima. Marke koje su testirane su Yealink i Snom.