P6.4 Zašto "callback" funkcija ne radi kada se pritisne “RD” taster direktno na telefonu (ekran prikazuje „unfound”)?
 

To je zato što pozivani zamenjuje svoju identifikaciju poziva Engleskim slovima. Kada se pritisne “RD” taster za povratni poziv telefon će direktno pozvati identifikaciju poziva pozivanog. Ali MyPBX sistem prepoznaje pozivanog samo po numeraciji lokala pre nego identifikaciji poziva. Zato ekran telefona prikazuje “unfound”.

Rešenje: Napraviti identifikaciju poziva pozivanog identičnom sa numeracijom.