P6.1 Zašto lokal ne može da obavlja odlazne pozive (ka fiksnim ili mobilnim brojevima telefona)?


a. Ako se problem pojavio na jednom određenom lokalu, molimo proveriti da li je ovaj lokal odabran u odlaznoj putanji.

b. Ako se problem deđava na svim lokalima, to jest svi lokali ne mogu obavljati pozive, molimo sledite korake u nastavku.

 

Korak 1: Molimo proveriti da li je dobra veza između gradske linije i MyPBX-a, i proveriti da li su linije slobodne (prijaviti se na MyPBX Web Konfiguracijski panel i odabrati “Status Monitor”->”Line status”)


Korak 2: Ukoliko je linija slobodna za korišćenje, molimo proveriti konfiguraciju odlaznih ruta (Odabrati “Basic”->”outbound routes”)

1) Proveriti da li je konfiguracija šablona za biranje ispravna.

2) Proveriti da li je izabrana očekivana linija.