P3.7 Koje su karakteristike Mobilnog Lokala i kako ga konfigurisati?

 

1. Glavna karakteristika Mobilnog Lokala je kada on pozove MyPBX, uživaće sve privilegije internih lokala, napr.: direktno pozivanje drugih lokala, pozivanje kroz linije i provera glasovne pošte.

2. Kako konfigurisati Mobilni Lokal?

Korak 1: Odaberite “Extensions” u listi menija na MyPBX konfiguracijskom panelu. Zatim izaberite lokal koji želite da konfigurišete sa Mobilnim Lokalom i kliknite “Edit”.

Korak 2: U delu “Optional Settings”, omogućiti Mobilni Lokal i uneti odgovarajući broj mobilnog telefona. Tako je konfigurisanje Mobilnog Lokala završena. Na primer: ako je unet broj mobilnog telefona 06X6011111, zatim korisnik sa ovim brojem poziva MyPBX, prvo će čuti ton povratnog poziva, zatim ton slobodnog biranja nakon prolaska. U tom trenutku, mobilni telefon može upravljati svim funkcijama Mobilnog Lokala.
Napomena: Zato što MyPBX prepoznaje pozivaoca kao Mobilni lokala putem odgovarajućeg "Caller ID"-a, molimo ob ratite pažnju na dve tačke ukoliko želite da koristite ovu funkciju.

a. Linija bi trebala da ima mogućnost prikazivanja identifikacije poziva(Caller ID).

b. Ukoliko je funkcija povratnog poziva omogućena, Mobilni lokal će automatski biti nevažeći.