P3.1 Kako promeniti fabrički opseg numeracija lokala na MyPBX-u?


U meniju MyPBX-a, izaberite “Internal Settings”->”Options”. U delu “Extension Preferences”, možete definisati opseg
numeracija korisničkih lokala po Vašoj želji.