P2.5 Zašto ne uspevam da se prijavim na web interfejs MyPBX-a
nakon ažuriranja "firmware"-a MyPBX Standard/Pro sistema na verziju 2.17.0.23?

Kako bismo poboljšali bezbednost MyPBX sistema, verzija "firmware"-a 2.17.0.23 MyPBX Standard/Pro sistema
je promenilo enkripciju za prijavu na web GUI. Molimo očistite keš i "cookies" na pretraživaču pre prijavljivanja,
ili koristite drugi pretraživač za prijavljivanje.