P2.3 Kako se korisnik lokala može prijaviti na MyPBX i upravljati relativnim podešavanjima lokala?


Informacije o prijavljivanju korisnika na Web korisnički interfejs MyPBX-a su dole navedene:

IP adresa: ista kao MyPBX server
Korisničko ime: Broj lokala (napr.:501)
Lozinka: Pristupni PIN # za glasovnu poštu ovog lokala (napr.:501)

Napomena: Korisnik se može prijaviti na korisnički web interfejs samo ako je "Korisnički Web Interfejs” funkcija omogućena od strane administratora na strani za izmene parametara lokala.