P2.2 Koje je fabričko korisničko ime i lozinka MyPBX-a?

 

Fabričko korisničko ime i lozinka MyPBX-a je:

 

Korisničko ime: admin

Lozinka: password