P2.1 Koja je fabrička IP adresa MyPBX-a?

 

Fabrička IP adresa MyPBX-a je 192.168.5.150