P1.1 IP adrese korisnika PC-a i MyPBX-a su u različitim mrežnim segmentima.

               

Na primer: U firmi A, IP adresa gateway-a je 192.168.1.1. Ip adresa korisnikovog PC-a je 192.168.1.10, subnet maska:

255.255.255.0, gateway: 192.168.1.1. Imajte na umu da je fabrička IP adresa MyPBX servera 192.168.5.150.

U ovom slučaju, korisnik bi trebao da promeni IP adresu MyPBX-a na 192.168.1.200, koja je u istom segmentu mreže

kao i mreža firme.

Napomena: U daljem tekstu admin PC (IP adresa: 192.168.1.10) će se zvati PC A.

Molimo pratite korake kako biste promenili IP adresu:

Korak.1: Povežite kablom LAN port sa Internet servis provajderom zatim uključite MyPBX.

Korak.2: Promenite Ip adresu PC-a A na 192.168.5.0 segment.

a. Start-> Control Panel->Network and Internet Connection->Network Connection->Local Area Connection, zatim dupli

klik na to. (Pogledajte Sliku1-1)

 


Slika 1-1

 

b. Kliknite “Advanced”, zatim kliknite “IP settings”->”IP address”->”Add” (Pogledajte Sliku 1-2). u popup prozoru, unesite IP adresu koja je u istom segmentu u kojem je MyPBX server (napr.: 192.168.5.61, ali molimo da obratite pažnju da ova IP adresa ne uđe u konflikt sa IP adresom postojeće mreže), pogledajte Sliku 1-3.


Slika 1-2

 

Figure 1-3

 

Korak.3: Startujte IE pretraživač na PC-u A. U polju za adrese, unesite fabričku IP adresu MyPBX-a:

https://192.168.5.150.

Korak.4: Unesite korisničko ime i lozinku kada se bude pojavila strana za prijavljivanje.

Fabričko korisničko ime: admin

Fabrička lozinka: password

Napomena: Ako ne uspete da dobijete stranu za prijavljivanje na adresi MyPBX-a  https://192.168.5.150, molimo

proverite da li svetlosni indikator svetli zeleno. U suprotnom, molimo da proverite vezu između kabla i LAN porta.

Korak.5: Nakon prijave, molimo odaberite “Network Settings” ?”LAN Settings”. Strana za LAN podešavanja se

pojavljuje. (Pogledajte Sliku 1-4)

Slika 1-4

 

Korak.6: Promenite IP adresu na strani “LAN Settings” kao što je navedeno ispod:

 

IP adresa: 192.168.1.200

Subnet Maska: 255.255.225.0

Gateway: 192.168.1.1

 

Primary DNS: 192.168.1.1 Zatim kliknite “Save” kako biste sačuvali izmene. (Pogledajte Sliku 1-5)

Slika 1-5

 

Korak.7: Nakon klika na “save”, pojaviće se “reboot now” dugme na ekranu. Molimo kliknite na to dugme kako bi ste

ponovo pokrenuli server i primenili promene.

Korak.8: Nakon uspešnog ponovog pokretanja, korisnik može uneti https://192.168.1.200 u polje za adresu IE internet

pretraživača kako bi se prijavio na MyPBX konfiguracioni panel.

Korak.9: Promena fabričke IP adrese je uspešno završena.