Proizvodi Moduli

Tipovi Modula

O2 Modul

      O2 Modul(2 FXO Porta):

      O2 je modul sa 2 FXO porta za priključenje dve analogne PSTN(POTS) linije.
      Može se koristiti na MyPBX SOHO, MyPBX Standard, MyPBX Pro, MyPBX E1, MyPBX Enterprise, MyPBX U100, MyPBX U200,
      MyPBX U5XX i TDM800 Kartici.

S2 Modul

      S2 Modul(2 FXS Porta):

      S2 je modul sa 2 FXS porta za priključenje dva analogna telefona.
      Može se koristiti na MyPBX SOHO, MyPBX Standard, MyPBX Pro, MyPBX E1, MyPBX Enterprise, MyPBX U100, MyPBX U200,
      MyPBX U5XX i TDM800 Kartici.

SO Modul

      SO Modul(1 FXS & 1 FXO Port):

      Jedinstvena PSTN "Fallback" Funkcija! Uspostavljajte/Primajte pozive čak i kad je napajanje sistema u kvaru.
      Može se koristiti na MyPBX SOHO, MyPBX Standard, MyPBX Pro, MyPBX E1, MyPBX Enterprise, MyPBX U100, MyPBX U200,
      MyPBX U5XX i TDM800 Kartici.

B2 Modul

      B2 Modul(2 BRI Porta):
      B2 je modul sa 2 BRI porta za priključenje dve BRI linije.
      Može se koristiti na MyPBX SOHO, MyPBX Standard, MyPBX Pro, MyPBX E1, MyPBX Enterprise, MyPBX U100, MyPBX U200,
      MyPBX U5XX
NeoGate TB400.

      BRI Parametri:
      Broj Portova: 2 x NT/TE;
      BRI ISDN detalji: S interfejs, Signalizacija EDSS1 (Q.931);
      Povezivanje preko RJ-45

GSM Modul

      GSM Modul(1 GSM Port):
      GSM je modul sa 1 GSM portom za povezivanje sa GSM mrežom.
      Može se koristiti na  MyPBX Standard, MyPBX Pro, MyPBX E1, MyPBX Enterprise, MyPBX U100, MyPBX U200
      i MyPBX U5XX
.

      GSM Parametri:
      GSM kanala: 1 Kanal;
      Tipovi mreža: 850/900/1800/1900 MHz (quad-band) ;
      GSM engine: SIMCom;
      Snaga Odašiljača: +33dBm(2W) 850/900MHz,+30dBm(1W) 1800/1900M ;
      SIM kartica: 1 SIM po kanalu, Mali dodatak, 3V ;

UMTS Modul

      UMTS Modul(1 UMTS Port):
      UMTS je modul sa 1 UMTS portom za povezivanje sa UMTS mrežom.
      Može se koristiti na MyPBX Standard, MyPBX Pro, MyPBX E1, MyPBX Enterprise, MyPBX U100, MyPBX U200
      i MyPBX U5XX
.

      UMTS Parametri:
      UMTS kanala: 1 Kanal;
      Tipovi mreža: UMTS 900/2100MHz or 850/2100MHZ or 850/1900MHZ;
      UMTS engine: SIMCom;
      USIM: 1 USIM po kanalu, Mali dodatak, 3V;