Skajp "Trunking"

Obavljanje Skype poziva na svakom lokalu

 

Uvod:
 

Nakon instalacije Skajp trunking-a, moguće je dozvoliti svakom zaposlenom da obavlja jeftine SkypeOut pozive ili da obavljaju besplatne pozive sa Skajp korisnicima. Yeastar omogućava savršeno Skajp Trunking rešenje.

Povezivanje Skajp Gateway-a sa PBX-om kompanije, svaki zaposleni može pozvati bilo koji Skajp nalog sa svog regularnog biznis telefona biranjem predefinisanog broja i biranjem imena. Skajp gateway momentalno usmerava poziv ka odgovarajućem skajp nalogu na internetu. Štaviše, korisnici mogu da obavljaju jeftine SkypeOut pozive ka bilo kom fiksnom ili mobilnom telefonu ali zadržavanjem uobičajene navike biranja.
 

Funkcije:
 

1. Besplatni telefonski pozivi preko interneta sa superiornim kvalitetom zvuka.

2. Poštuje privatnost korisnika korišćenjem enkripcionih tehnika.

3. Ušteda više od polovine internacionalnih poziva u poređenju sa ne-Skajp
    VoIP rešenjima korišćenjem SkypeOut funkcije.

4. Znatno umanjuje domaće među gradske pozive koristeći prednosti Skajp "Unlimited" i Skajp Pro planove pozivanja.

5. Nema troškova za izradu infrastrukture za druga VoIP rešenja.
 

Proizvodi:

SiSky : SiSky je za Asterisk/IPPBX Korisnike.
 

Primena