Udaljeni lokali

Skajp radi kao udaljeni lokal

 

Uvod:
 

Ovo rešenje tretira Skajp kao udaljeni lokal. Udaljeni lokali drže tele trgovce i trgovačke putnike povezane sa svojim firmama bez obzira gde se nalaze. Kada su korisnici van kancelarije, kada putuju ili kada rade na udaljenim lokacijama, otvore svoj Skajp ID  i zatim oni uvek mogu biti dostupni na lokalima svojih kancelarija kao da su fizički u kancelariji.

Pozivi između udaljenih lokacija i njihovih centralnih kancelarija su BESPLATNI.


Funkcije:


1. Pozivi su besplatni između centralne i udaljenih kancelarija.

2. Isto iskustvo pozivanja sa bilo koje lokacije sa "broadband" internet
    konekcijom kao da su korisnici fizički u kancelarijama.

3. Ne zahteva softverski telefon i izradu mreže , Skajp će raditi kao lokal.


Proizvodi:


SiSky : SiSky je Skajp Zamena za  Asterisk/IPPBX Korisnike.


Primene