Inter kancelarijski "Trunking"

Korišćenje Skajpa za Inter kancelarijski "trunking"

Uvod:

 

Besplatan Unutar kancelarijski "Trunking" ima razna rešenja, ali ono koje je bazirano na Skajpu je najbolje rešenje zbog njene pouzdanosti, lakoće, jednostavnosti, bezbednosti i kristalnog kvaliteta glasa. Kompanija ne mora predvideti nikakav drugi budžet ili investiciju nakon jednokratne uplate. Yeastar pruža optimalno rešenje Skype Unutar kancelarijski "Trunking".

Pouzdanost: Skajp je najveći VoIP provajder u svetu i najpouzdaniji servis je pristupačan putem Skajpa.

Lakoća: Uzmite Korisnike Skajp usluga da se povežu od tačke do tačke, nema potrebe za pravljenjem Internet servera.

Bezbednost: Postavite komunikacijski server iza rutera radi zaštite od napada.

Kvalitet glasa: Skajp koristi P2P tehniku i to je generalno prihvaćeno da je Skajp najbolji VoIP softver.

Ovo inter kancelarijsko rešenje je bazirano na besplatnim Skype2Skype pozivima. Preduzeća sa kancelarijama na više lokacija ili čak u drugim zemljama mogu uživati u besplatnim među gradskim pozivima instalacijom Skajp gateway-a na svakoj lokaciji. Pozivaoci mogu da koriste svoj postojeći TDM bazirani telefonski sistem ili IP bazirani sistem kako bi pozivali druge lokacije unutar svog preduzeća bez nastanka troška telefoniranja poziva na daljinu ili troška upravljanja mrežom.


Funkcije:


1. Besplatno pozivanje među kancelarijama kroz Skajp-na-Skajp linije umesto skupih "od tačke do tačke" linija.

2. Skajp dolazni pozivi su automatski prebacivi na slobodnu Skajp liniju.

3. Ne zahteva javnu IP adresu ili kompleksnu konfiguraciju rutera/"firewall"-a.

4. Pristupite drugoj lokaciji direktno i lako preko direktne linije.

5. Kompatibilan sa bilo kojim PBX-om ili IP PBX-om kako bi ispunio različite zahteve sistema u različitim kancelarijama.


Proizvodi:


SiSky : SiSky je za Asterisk/IPPBX Korisnike.


Primene