Povratni poziv


Pozovite broj SIM kartice sa Vašeg mobilnog telefona. NeoGate će identifikovati broj Vašeg telefona i prekinuti vezu. Uređaj će Vas odmah pozvati. Kada se budete javili Vaš telefon će se povezati sa lokalom IPPBX-a.