Povežite IPPBX na GSM mrežu

NeoGate je uređaj za povezivanje GSM Mreže na VoIP mrežu direktno, koji može da podrži
dvosmernu komunikaciju: GSM ka VoIP-u ili VoIP ka GSM-u.

To je najbolje rešenje ikad za povezivanje IP-baziranih telefonskih sistema, soft swičeva, i IP-PBXa na GSM mrežu.


Dijagram toka: