S Serija IP
telefonskih sistema

Jednostavna za korišćenje i bogatih funkcija S Serija je dizajnirana da pomogne malim i srednjim preduzećima da načine veliki skok u efikasnosti i umanjenju troškova.

 

 

N Serija analognih
telefonskih
sistema

Yeastar N Serija čini jednostavan za upotrebu i vrlo priuštiv telefonski sistem tako da mala i srednja preduzeća mogu da iskoriste analogne telefone i da imaju fleksibilan izbor za povezivanje.
 

 

VoIP Gateway
uređaji

Yeastar VoIP Gateway uređaji premošćuju prezninu između FXS, FXO, PRI, BRI, GSM, CDMA, UMTS, i IP mreža kako bi umanjili operativne troškove i pružili jednostavnu komunikaciju.