Faks na Mail

 

Uvod:

 

Danas, komunikacija putem e-mail-ova je postao neizostavni deo našeg rada u kancelariji, dok se faksevi ne koriste tako često. Dakle, ako faksevi mogu biti poslati i primani kao e-mail poruke, bilo bi mnogo zgodnije za kancelarijsko osoblje. Štaviše, prijem i slanje fakseva može se vršiti kada ste i van kancelarije na poslovnom putu.

BizFAX bez papirni faks server omogućava fleksibilnan pristup integraciji, koji se savršeno može integrisati sa nizom e-mail sistema kako bi postigao cilj slanja i prijema fakseva putem e-mail-a. Štaviše, jednostavno je i fleksibilno podešavanje ove funkcije.

Prijem fakseva putem e-mail-a(Faks na Mail) se odnosi na to da će sistem automatski proslediti dalazeće fakseve u poštansko sanduče korisnika. BizFAX bez papirni faks server dodeljuje nalog svakom korisniku, od kojih svaki može da uspostavi odgovarajuću e-mail adresu. Ako korisnik štiklira opciju “forward fax to mail automatically"(automatski prosledi faks  na mail),  sistem će automatski proslediti primljene fakseve u poštansko sanduče podešeno od strane korisnika.


Dijagram:

Proizvodi: BizFAX-E Serija

 

Primena:
 

Faks na E-mail  znači prijem fakseva putem e-mail-a, sistem će automatski proslediti primljene fakseve na unapred podešen e-mail nalog. U cilju realizacije ove usluge, potrebno je da Admin prvo podesi javni e-mail nalog na BizFAX serveru u svrhu prosleđivanja, nakon toga korisnici mogu konfigurisati e-mail nalog na njegovom ili njenom BizFAX klijentu u svrhu prijema fakseva.
 

Postavke BizFAX klijenta se podešavaju na sledeći način:
1) Izaberite ‘File’->’Edit Profile’, iskočiće prozor
2) Direktno unesite E-mail nalog
3) Omogućite ‘Send incoming fax to this E-mail’(pošalji dolazne fakseve na ovaj e-mail) funkciju

                                                                                   
                                                                                   Slika 5-1


Nakon gore navedenih podešavanja, svi dolazni faksevi ovog korisnika će biti automatski prosleđeni na njegov/njen E-mail nalog.