Proizvodi MyPBX Dodaci

 

Billing System


Billing sistem zadovoljava rastuće potrebe za rešenjima za obračun koja mogu efikasno da prate pozive i zadrže evidenciju svakog primljenog/prebačenog poziva na IP-PBX-u. Billing sistem može puniti i dopunjavati lokale i sprovesti analizu na osnovu statistike.
I prepaid i postpaid modeli su podržani. Fleksibilna podešavanja tarifa i detaljne beleške čine ga izuzetno jednostavnim da preduzeća nadgledaju troškove, spaze zloupotrebe, i poboljšaju efikasnost. Sa Billing sistemom, obračun poziva je udaljen na samo jedan klik.

 

MyPBX Client


MyPBX Client je aplikacija koordinirana sa MyPBX-om koja povezuje Vaš PC i IP telefon. Sa MyPBX Klijentom, možete obavljati razne
operacije uključujući proveru statusa lokala, upravljanje kontaktima, glasovna pošta, i CDR(detaljna evidencija razgovora) lokala,
ostvarivanje "click-to-call" i "call popup", slanje instant poruka između lokala, započinjanje konferencijskog poziva
i kreiranje zadatka za poziv, itd.

 

Hotelski Modul

 

MyPBX Hotelski Modul je dizajniran za gostionice i hotele. Karakteristike koje poseduje su Status Sobe, Rezervacije,
Prijave, Odjave, Poziv za buđenje, Ne Uznemiravaj Funkciju, Mini Bar, i Izveštaj Naplate.

 

Call Recording


Call Recording omogućava snimanje svih dolaznih i odlaznih telefonskih razgovora.
Sistem će prepoznati sve razgovore i automatski ih snimiti.
Snimci poziva bi se pakovali u folder koji sami odredite i skladišteni u USB uređaj.