P7.6 Zašto ne radi funkcija spoljnog skladištenja MyPBX-a za automatsko bekapovanje datoteka?


Korak 1: Odaberite Windows baziran PC kao Net-Disk server. (Opaska: samo je Windows OS dozvoljen)

Korak 2: Kreirati direktorijum na ovom PC-u (napr. , naziv direktorijuma: share)

Korak 3: Kreirajte tekstualnu datoteku pod imenom “status.txt” u direktorijumu

Korak 4: Podeliti direktorijum i omogućite “dozvola da svi mogu da čitaju i izvršavaju”.

Opaska: Ako je Vaš PC baziran na Windows 7 OS-u, molimo omogućite “dozvola da svi mogu da čitaju i izvršavaju” i nemojte čuvati na C disku.