P7.3 Ako je vreme evidentiranih poziva pogrešno, kako ga ispraviti?


To je zbog pogrešnog podešavanja vremena i datuma sistema. Molimo prijavite se na web konfiguracijski panel kao Admin, zatim odabrati “System Settings”->”Date and Time”. Podesiti vreme na strani za uređivanje.