P6.9 Zašto mogu obavljati ali ne mogu primiti poziv kroz moju analognu liniju?


U ovom slučaju, molimo proverite da li je analogna linija odabrana u dalaznim putanjama.

1)            Ukoliko ova linija nije bila odabrana, molimo pomerite je direktno na “Selected” polje ili dodajte novu dolaznu putanju za nju.

2)            Ako je ova linija odabrana u pravoj dolaznoj putanji, problem može biti prouzrokovan zbog neusklađenosti signalizacije. Molimo odaberite “Trunk”->”Analog trunk” i promenite podešavanja “Caller ID Start” i “Caller ID Signaling”.