P6.8 Zašto je analogna linija uvek u statusu zauzeća čak i kada nema poziva?


To proizilazi iz netačne konfiguracije “Busy Detection”. Molimo prijavite se u Web Konfiguracioni Panel i proverite da li je “Busy Detection” vrednost  “yes” na strani za za uređivanje Analogne linije. (Fabrička vrednost je “yes”)

1)            Ako je vrednost “No”, molimo promenite ga na “yes” i zatim testirajte da li je u tom slučaju sve ok.

2)            Ako je vrednost “Yes”, molimo podesite druge parametre Detekcije zauzetosti. U slučaju da možete dobiti parametre od vašeg provajdera, molimo konfigurišite ih direktno.