P6.15 Kako konfigurisati ako korisnik želi da neki lokali moraju uneti lozinku pre obavljanja odlaznog poziva?


Rešenje br. 1: Odabrati “Basic”->”Outbound Routes”, i podesiti lozinku za odlaznu putanju. Na ovaj način, svi odabrani lokali ove putanje moraju uneti lozinku pre obavljanja odlaznih poziva.

Rešenje br. 2: Može se realizovati konfigurisanjem PIN korisnika. Odaberite ”Internal Settings”->”PIN User Settings”, i dodati nove PIN korisnika. Na “Add PIN User” strani, odabrati očekivane odlazne putanje i podesiti PIN kodove (ne ekskluzivno na jedan). Na taj način, lokal može obavljati samo odlazne pozive samo nakon unosa PIN koda. Kao podešavanja na slici 6-2, lokal 500 ne može prvo da bira “*89” (fabrički PIN korisnički funkcijski kod), i uneti “123” ili “456” nakon što glasovna poruka kaže “please enter the PIN code”. Kada se čuje ton slobodnog biranja, korisnik može obavljati odlazne pozive.


Slika 6-2