P6.12 Koja je primena MyPBX "Callback" funkcije i kako je konfigurisati?


Kada je "callback" funkcija omogućena, korisnik može pozvati broj dolazne putanje i prekinuti vezu nakon što čuje ton za povratni poziv ili dok sačeka da ga sistem automatski otkači. Zatim će MyPBX pozvati korisnika preko linije. Nakon uspostavljanja poziva, korisnik može da bira broj koji želi da pozove. Ako biste želeli da omogućite "Callback" funkciju, molimo podesite sledeće:

1)            Odaberite ”Internal Settings”->”Callback Settings”, i na stranici “New Callback”, unesite broj kojem je dozvoljeno da bude pozvan nazad, to jest "Callback" broj.(napr. 11660111111 )

2)            Odaberite “Inbound Call Control”-> “Inbound Routes”, i odaberite “Yes” za “Enable Callback” na strani za uređivanje dolazne putanje. Pogledati Sliku 6-1:
 

Slika 6-1

 

Na primer, kao gore na slici, broj linije je 5503301, i korisnik poziva broj 5503301 preko mobilnog telefone čija je identifikacija 11660111111. Nakon što čuje ton za povratni poziv, korisnik prekida vezu i MyPBX poziva broj 11660111111 preko linije (5503301). Zatim korisnik može uzeti mobilni telefon i birati broj koji želi da pozove nakon preslušane poruke.