P4.4 Kako povezati i konfigurisati BRI liniju?

Uz svaki kupljeni BRI modul iči če i kabl RJ45-RJ11. (RJ45 konektor je za povezivanje na priključak koji Vam je obezbedio BRI provajder dok je RJ11 konektor za priključenje na BRI port na MyPBX-u. Pogledati Sliku 4-1.)


Slika 4-1

 

Koraci za konfigurisanje BRI linije:

Korak 1: Povezati BRI liniju na osnovu gore datih instrukcija i prijaviti se na web interfejs (“Status Monitor”->”Line Status”) kako bi se proverilo da li je uspešna konekcija. Ukoliko je veza uspešna, onda će status prikazati ”OK”. Ukoliko nije, molimo da se izabere pravi tip signalizacije koju provajder usluga zahteva u "Edit BRI trunk" strani.

Opaska: Izmena podešavanja stupa na snagu tek posle restarta.

Korak 2: Konfiguracija dolaznih putanja. Jedna BRI linija ima dva kanala, to jest dva broja. Tako da ako su tražene različite destinacije, trebalo bi definisati dve dolazne putanje za ovu BRI liniju i njena dva kanala mogu biti istaknuta DID numeracijama, to jest, dva broja ove linije.

Na primer: Dva broja BRI linije su 686867 i 686868. Onda se mogu definisati dve dolazne putanje (pogledati Sliku 4-2) kako bi se izdvojile.

 

Slika 4-2

Nakon konfigurisanja, dolazni pozivi sa BriTrunk9 će doći do MyPBX-a preko dve putanje: BRIin1 (poziva broj 686867) ili BRIin2 (poziva broj 686868).