P3.8 Zašto ne uspeva registracija udaljenih lokala sa verzijom firmware-a 2.17.0.23(MyPBX Standard/Pro)?

 

Kako bi se pojačala bezbednost MyPBX sistema, "firmware" verzija 2.17.0.23 za MyPBX Standard/Pro je dodala opciju  ‘register remotely’ na strani za podešavanja lokala. ‘Register remotely’ je fabrički onemogućena što znači da neće biti moguća registracija udaljenog lokala pre omogućavanja ove opcije. Molimo prvo omogućite ovu opciju i ponovo se registrujte.