P3.6. Kako registrovati udaljeni VoIP lokal?

 

Korak 1: Mapiranje odgovarajućeg komunikacijskog porta MyPBX-a na ruteru. Fabrička vrednost komunikacijskog porta je dole navedena:

UDP: 5060

UDP: 10000-12000

Korak 2: Na strani “SIP Settings”, omogućite “NAT” mod, i unesite javnu IP adresu rutera u prazno polje “External IP Address”.

Korak 3: Dodajte VoIP lokal na MyPBX i omogućite NAT na strani “Edit Extension”.

Korak 4: Na spoljnoj mreži, IP telefon se može registrovati na MyPBX server sa brojem lokala podešenim na koraku 3.

 

Za detaljne instrukcije za konfigurisanje, molimo pogledajte na:


https://www.yeastar.rs/preuzimanje/Udaljena-registracija-na-MyPBX-server.pdf