P3.3 Kako dodati FXS lokale?

 

Broj FXS lokala (analogni lokali) je određen brojem S2 modula (jedan S2 modul sadrži dva FXS porta, napr. 2 FXS lokala) i  SO modula (jedan SO modul sadrži jedan FXS port, napr. 1 FXS lokal) instaliranih u MyPBX-u. Tako da ukoliko morate da dodate FXS lokale, molimo prvo proverite da li je ostalo slobodnih slotova za S2 i SO module.

Korak.1: Ugasite ili isključite MyPBX.

Korak.2: Odvrnite zavrtnje sa MyPBX-a, i otvorite gornji poklopac.

Korak.3: Ubacite S2 ili SO modul u odgovarajući slot, vratite poklopac, zatvorite kućište i zavrnite 4 zavrtnja. Zatim uključite MyPBX, zatim će FXS lokali biti uspešno dodati.