P2.4 Šta raditi ukoliko Web konfiguracijski interfejs MyPBX-a prikazuje "nedefinisano"?


Ponovo pokušajte nakon osvežavanja web strane na internet pretraživaču; ukoliko problem nije rešen, molimo obrišite "cookie" i keš vašeg pretraživača.

Način da se izbrišu "coomkie" i keš pretraživača(Uzmite IE pretraživač kao primer):

Ne meniju Internet explorer-a, izaberite “Tools” ->”Internet options”, i izaberite “general” na prozoru koji je iskočio. Zatim kilknite “delete” dugme na “Browsing history”.