1. Kako promeniti fabričku IP adresu MyPBX server-a?


P1.1. IP adrese korisnika PC-a i MyPBX-a su u različitim mrežnim segmentima.

P1.2. IP adrese korisnika PC-a i MyPBX-a su u istom mrežnom segmentu.


2. O Prijavljivanju


P2.1. Koja je fabrička IP adresa MyPBX-a?

P2.2. Koje je fabričko korisničko ime i lozinka?

P2.3. Kako se korisnik lokala može prijaviti na MyPBX i upravljati relativnim podešavanjima lokala?

P2.4. Šta raditi ukoliko Web konfiguracijski interfejs MyPBX-a prikazuje "nedefinisano"?

P2.5. Zašto ne uspevam da se prijavim na web interfejs MyPBX-a nakon ažuriranja "firmware"-a MyPBX Standard/Pro sistema na verziju 2.17.0.23?


3. O Lokalima


P3.1. Kako promeniti fabrički opseg numeracija lokala na MyPBX-u?

P3.2. Kako promeniti numeraciju FXS lokala?

P3.3. Kako dodati FXS lokale?

P3.4. Kako registrovati VoIP lokale na IP telefonu i soft telefonu?

P3.5. Šta raditi ukoliko registracija i dalje ne uspeva, iako je IP telefon konfigurisan sa ispravnim brojem lokala, lozinkom i IP adresom u LAN-u?

P3.6. Kako registrovati udaljeni VoIP lokal?

P3.7. Koje su karakteristike Mobility extension funkcije i kako je konfigurisati?

P3.8. Zašto ne uspeva registracija udaljenih lokala sa verzijom firmware-a 2.17.0.23(MyPBX Standard/Pro)?

 

4. O Linijama


P4.1. Kako dodati analogne linije?

P4.2. Kako registrovati VoIP liniji?

P4.3. Zašto registracija ponekad ne bude uspešna, a ponekad uspešna kada je uređaj registrovan na jedan ili više VoIP linija istog provajdera?

P4.4. Kako povezati i konfigurisati BRI liniju?

 

5. O Rutama (Odlaznim / Dolaznim Rutama)


P5.1. Kako konfigurisati odlazne rute?

P5.2. Kako konfigurisati dolazne rute?

 

6. O Pozivima (Odlaznim/Dolaznim Pozivima)

 

P6.1. Zašto lokal ne može da obavlja odlazne pozive (ka fiksnim ili mobilnim brojevima telefona)?

P6.2. Zašto korisnik prvo čuje  “tuuu tuuu” zvuk kada podigne slušalicu pre normalnog tona za biranje?

P6.3. Zašto korisnik uvek čuje poruku ”Broj koji ste dobili trenutno nije dostupan , molim ostavite poruku posle zvučnog signala” kada zove određeni lokal?

P6.4. Zašto "callback" funkcija ne radi kada se pritisne “RD” taster direktno na telefonu (ekran prikazuje „unfound”)?

P6.5. Zašto bi dolazni pozivi određene linije bivali prekinuti u određenom vremenskom periodu?

P6.6. Lokali ne uspevaju da obavljaju odlazne ili primaju dolazne pozive. Admin se prijavljuje na Web konfiguracioni panel kako bi proverio problem, ali ekran prikazuje “502 Bad gateway”. Nakon ponovog pokretanja, sve radi OK, ali se gore pomenuti problem ponovo ponavlja nešto kasnije. U čemu je problem?

P6.7. Zašto ekran telefona prikazuje “unknown” umesto Caller ID-a  kada pozivaoc zove kroz analognu liniju?

P6.8. Zašto je analogna linija uvek u statusu zauzeća čak i kada nema poziva?

P6.9. Zašto mogu obavljati ali ne mogu primiti poziv kroz moju analognu liniju?

P6.10. Zašto mogu obavljati odlazne pozive ali ne mogu primati dolazne pozive kroz moju SIP liniju?

P6.11. Zašto korisnik uvek čuje ton povratnog zvona kada zove kroz analognu liniju a unutrašnji lokal nema nikakvog odgovora?

P6.12. Koja je primena MyPBX "Callback" funkcije i kako je konfigurisati?

P6.13. Kako razlikovati interni dolazni poziv od spoljnog pomoću zvonjave?

P6.14. Kako podesiti dolazne pozive sa različitih linija da imaju različita zvona?

P6.15. Kako konfigurisati ako korisnik želi da neki lokali moraju uneti lozinku pre obavljanja odlaznog poziva?


7. Ostalo

 

P7.1. Zašto nova podešavanja nisu primenjena nakon izmene?

P7.2. Kako promeniti govorne poruke sistema?

P7.3. Ako je vreme evidentiranih poziva pogrešno, kako ga ispraviti?

P7.4. Zašto je prikazano vreme na serveru pogrešno čak i nakon promene vremenske zone?

P7.5. Zašto su IP adrese LAN/WAN podešavanje različita u odnosu na "System Info" strani?

P7.6. Zašto ne radi funkcija spoljnog skladištenja MyPBX-a za automatsko bekapovanje datoteka?

P7.7. Kako konfigurisati parametre za VPN?

P7.8. Koji Hard disk podržavaju MyPBX Enterprise/U500/U510/U520?

P7.9. Kako izmeniti zvučnu datoteku za MyPBX?

P7.10. Kako ispravno podesiti pravila za "firewall" na MyPBX-u?

P7.11. Ako je MyPBX instaliran sa GSM/UMTS modulima, kako mogu ubaciti SIM karticu u uređaj?

P7.12. Koji moduli su podržani po MyPBX modelima?

P7.13. Redosled slotova MyPBX modela.

 

8. O Bezbednosti

 

P1. MyPBX Vodič za konfiguraciju bezbednosti